Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD je zkratka pro neurovývojovou poruchu

Pojem ADHD zaslechl jistě každý z nás. Jde o zkratku anglického výrazu Attention Deficit Hyperactivity Disorder neboli porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Jedná se o vrozenou vadu neboli nerovnováhu centrální nervové soustavy. Zjednodušeně řečeno, jednotlivé části mozku se vyvíjí s odlišnou rychlostí...